De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De Aanpak draait om het doorlopen van stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Door met de Aanpak te werken wordt er winst behaald op de drie P’s; People, Planet en Profit. Per project verschilt per thema de opbrengst, denk bijvoorbeeld aan meer duurzame innovatie, energiebesparing of meer doen met minder budget. De Aanpak sluit goed aan op andere ontwikkelingen, zoals innovatiegericht inkopen, gunnen op waarde, maatschappelijk verantwoord inkopen, risicobeheersing en functioneel specificeren. Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 spreken af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

De Aanpak

Ga direct aan de slag met de Aanpak Duurzaam GWW of lees er hier over en de bijbehorende instrumenten.
Geen resultaten gevonden.